Regulamin

REGULAMIN WYNAJMU „Domek Kozie Ranczo”

1. Do korzystania z domku uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane.

2. Osoby niezameldowane mogą przebywać w domku w godzinach od 7.00 do 22.00

3. Przebywanie osób niezameldowanych w domku po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Najmującego domek na odpłatne dokwaterowanie tych osób (każda osoba plus 100zł)

4. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22-7

5. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu lub jego skrócenia opłaty nie podlegają zwrotowi.

6. Za wszystkie osobiste rzeczy znajdujące się w domkach odpowiada wynajmujący Gość.

7. Goście ponoszą odpowiedzialność majątkową w razie powstania jakichkolwiek szkód, choćby szkoda powstała z winy nieumyślnej.

8. Dzieci przebywające na terenie obiektu powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Co za tym idzie ponoszą oni odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody.

9. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić właścicielowi domku bezpośrednio przy zakwaterowaniu. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było bez uszkodzeń

10. Zakaz używania w domku otwartego ognia (m.in. świeczek, lamp naftowych, gazowych, własnych kuchenek elektrycznych i gazowych, piecyków typu. ”farelka”).

11. W Domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pozna wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Domek wyposażony jest w detektory dymu.

12. Zakazane przenoszenie, wynoszenia wyposażenia oraz mebli.

13. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobom, które je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznej zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz niezwłocznego opuszczenia domku.

14. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez właściciela domków.